درباره ما

سایت فروشگاهی آنلاین سان میت.که از نیمه اول سال ۱۳۹3شروع به کارکرده.با عنایت به التفاف الهی تا امروز هیچگونه مشتری نارضای نداشتیم.جای شکراست.همیشه درراستای جذب مشتری مداری بااعتمادواطمینان کوشابودیم.ضمنادوستانی که در سالیان قبل با همدیگر آشنا شدیم.اکثرا درارتباط میباشیم.مشتریان عزیزی که قصدهمکارباعضویت درسایت را دارند.از تخفیفات ویژه عضویت که از ۵الی ۳۰درصد.دربعضی از کالاها برخوردارمیشوند.برای ایجاد کارآفرینی اشتغالزایی که هدف اصلی ایجاد این سایت میباشد.ضمنا همگارانی که پس ازخرید نتوانستند کالا مذکور را به فروش برسانند(بجز مواد غذایی).در مدت زمان ده روز میتوانند.۱جهت تعویض ۲ جهت مرجوعی به شرط اینکه اولا استفاده نکرده.وثانیا از وکیوم.خارج نکرده باشند. می‌توانند. اقدام کنند.پس از دریافت کالا مبلغ درعرض ۲۴ ساعت عودت داده میشود.